sound byJbgmusic

"רק ניתן לי ותיכף נלקח"

יותר מעשור שדרור שלנו – כבר לא איתנו.
יותר מעשור חלף מאז אותו ליל סדר אחרון שחגגנו ביחד ולאחריו נקרא דרור בצו 8 לשירות מילואים במסגרת מבצע "חומת מגן". דרור נשלח עם חייליו להילחם בתוך מחנה הפליטים בג'נין, ולאחר מספר ימי לחימה, בתאריך 09.04.2002, נקלעה מחלקתו למארב מחבלים. דרור נחלץ לעזרת חייליו, נפגע ונפל בעת מילוי תפקידו והוא בן 28 שנים.

לאורך השנים ניסינו לאסוף, לרכז, לשמר ולבסוף – גם לכנס תחת קורת גג אחת את מי שהיה דרור ואת מה שמלווה אותנו מאז לכתו: זכרונות משפחתיים, רגעים של יחד, הקרטה כדרך חיים עבורו, עולם שלם של עשייה התנדבותית שעשה בשקט בתוך שגרת החיים ואל עוצמתה התוודענו רק אחר-כך. בכל החומרים שנותרו לנו מצאנו את טוב הלב, הרצינות, ההתמדה, האחריות של דרור– בחייו וכך גם במותו.


באתר זה תוכלו להכיר ולו במקצת מי היה דרור.

אוהבים, מתגעגעים, חסרים
המשפחה

אתר זה נבנה ע"י: uziayalon.com
© כל הזכויות שמורות למשפחת בר